شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

مجن قديم

  ALI BABAEY (1)

  ALI BABAEY (8)a (15)IMG_0010

  IMG_0020

  IMG_0028

  IMG_0045

  نحوه تهیه لبنیات در گذشته

  نحوه تهیه لبنیات در گذشته


  تصویر قدیمی بلوار شهدا

  تصویر قدیمی بلوار شهدا


  چهره بافت تاریخی و پلکانی در سالهای دور

  چهره بافت تاریخی و پلکانی در سالهای دور


  نمای زیبای بافت تاریخی

  نمای زیبای بافت تاریخی