شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پیام شهردار

    شهردار

    بنام خدا

    خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق خدمت رسانی در شهر مجن را به اینجانب عطا فرموده و توانستیم با استعانت از حضرت باریتعالی و کمک و مساعدت مسئولان محترم استان ، شهرستان و بخش  پروژه های عمرانی خدماتی خوبی در سطح شهر داشته باشیم . مجموعه مدیریت شهری مجن به دنبال شهری پایدار و درآمد پایدار و خدمت رسانی مستمر می باشد و باتوجه به اینکه شهر مجن در یک منطقه خوش آب و هوا دارای مراکز گردشگری متعددی می باشد و چشم انداز شهر گردشگری و کشاورزی دارد برنامه ۵ ساله شهرداری بر همین اساس تنظیم شده است و مجموعه شهرداری مجن وظیفه وتعهد اصلی خود را خدمت بی منت به مردم فهیم شهر مجن می دانند

    خدایا چنان کن سرانجام کار                              توخشنود باشی و ما رستگار

                                          مجید آقایی – شهردار مجن