شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

معرفی شهردار

    شهردار1

    نام و نام خانوادگی : مجید آقایی
    مدرک تحصیلی: کارشناسی
    سوابق اجرایی :معاون شهرداری طی چند سال و شهردار شهرستان میامی طی ۴ سال

    صندوق پستی : sh.mojen@gmail.com