شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

معرفی شهردار

     

    نام و نام خانوادگی : پرویز محمد زمانی سرپرست شهرداری
    مدرک تحصیلی: کارشناسی
    سوابق اجرایی :کارشناس شهرداری مجن

    صندوق پستی : sh.mojen@gmail.com