شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تاریخچه شهرداری

    شهرداری مجن در تاریخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۱ تاسیس شد