شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

معرفی اعضا

    علی اصغر ملا نجفی :رئیس شورا

    سید حسین سادات : نائب رئیس شورا

    قاسم یوسفی :عضو شورا

    حسن یارمحمدی :عضو شورا

    سید حسین میرباقری :عضو شورا