شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

احداث جایگاه پمپ بنزین در محور شاهرود ـ گرگان

    به گزارش روابط عمومی ؛ شهرداری مجن به منظور تأمین خدمات رفاهی مسافرین محور شاهرود ـ گرگان ( مسیرجاده توسکستان) با مشارکت بخش خصوصی اقدام به احداث جایگاه پمپ بنزین خواهد نمود .
    مجید آقایی شهردار مجن با اشاره به ترافیک محور شاهرود ـ گرگان گفت : شهرداری ضمن پیگیری ساخت مجتمع خدمات رفاهی در محور شاهرود ـ گرگان مجوز احداث جایگاه پمپ بنزین را از شرکت پخش و فرآورده های نفتی منطقه شمال شرق اخذ نموده تا با همکاری بخش خصوصی اقدام به ساخت جایگاه سوخت نماید.
    وی در ادامه افزود: در حال حاضر فقط یک جایگاه سوخت در شهر مجن و حومه آن می باشد لذا امیدواریم بتوانیم پس از انتخاب سرمایه گذار از طریق آگهی فراخوان عملیات ساخت آن را نیز شروع و موجبات رضایتمندی شهروندان و مسافرین عبوری از آن مسیر را فراهم نمائيم.
    gas-station-1389784623