شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

فراخوان عمومی جذب پیمانکار آبشار تنگه داستان

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۴۷ شورای اسلامی شهر امور خدماتی مجموعه تفریحی آبشار تنگه داستان را با مشارکت بخش خصوصی به انجام برساند . جهت کسب اطلاع بیشتر با حضور در شهرداری و یا با  شماره ۰۲۳۳۲۵۷۳۲۷۷ – ۰۲۳۳۲۵۷۳۲۳۰ واحد درآمد شهرداری تماس حاصل نمایید همچنین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز ۹۸/۷/۴ می باشد.