شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اجرای پروژه تعریض و ترانشه برداری مسیر آبشار تنگه داستان از سوی شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی مهندس محمد زمانی سرپرست شهرداری شهرداری مجن از اجرای ایجاد طرحهای حفاظتی ورفع نقاط حادثه خیز در مجن از سوی شهرداری خبر داد و گفت : شهرداری مجن به منظور ایجاد طرحهای حفاظتی ورفع نقاط حادثه خیز پروژه تعریض وترانشه برداری مسیر جاده آبشار وایمن سازی معابر بافت قدیم را با ایجاد دیوار حائل مشرف به پارک آبشار ولایت وکوچه منبع آب  بطول ۲۰۰ متر آغاز و  از این پس ضمن ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ، گردشگران و شهروندان محترم به راحتی از آن مسیر عبور خواهند نمود