شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شستشو و ضدعفونی باکس‌های زباله سطح شهر مجن

    به گزارش روابط عمومی :همزمان با شدت گرما و افزایش دمای هوا ،باکس‌های زباله سطح شهر توسط عوامل خدمات شهری شهرداری مجن شستشو و با محلول آهک ضدعفونی شدند تا از تصاعد میکروب های حاصل از شیرابه های موجود جلوگیری شود