شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

روند اجرایی عملیات سنگ فرش کوچه مسلم بن عقیل مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن با همکاری اداره کل شهرسازی استان (ستاد باز آفرینی شهری )همچنین به منظور حفظ منظر تاریخی، زیبا سازی سیمای شهر و سهولت در تردد شهروندان به ویژه در محدوده بافت تاریخی ، عملیات سنگفرش کوچه مسلم بن عقیل را آغاز نمود.

    پرویز محمد زمانی سرپرست شهرداری مجن  دراین باره گفت: بیش از ۸۰ در صد این عملیات انجام شده و بزودی شهروندان می توانند از آن محل به سهولت تردد داشته باشند و مورد بهره برداری گردشگران نیز قرار خواهد گرفت.