شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

لایروبی رودخانه پیحصار مجن توسط شهرداری

    به گزارش روابط عمومی:

    شهرداری مجن به منظور جلوگیری از آبگرفتگی دهنه پل ها و هدایت صحیح آب درهنگام بروز سیلاب همچنین تنظیف بستر رودخانه با کمک یکدستگاه لودر و دو دستگاه کامیون عملیات رسوب گیری رودخانه پیحصار را آغاز نموده است

    گفتنی است شهر مجن دارای دو رودخانه با نام های پیحصار و پیشده میباشد که از مرکز شهر عبور میکنند و در مواقع جاری شدن سیل رسوب در بستر آنها و دهنه پل ها دپو  میگردد