شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

روشنایی کمپ گردشگری آبشار تنگه داستان توسط شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور رفاه حال گردشگران آبشار تنگه داستان که در شب از کمپ گردشگری این آبشار استفاده میکنند با نصب یک عدد برج نوری و انتقال برق به آن محل اقدام به روشنایی کمپ مذکور نمود.

    پرویز محمد زمانی سرپرست شهرداری دراین خصوص گفت : با توجه به اینکه  آبشار تنگه داستان مجن در فاصله ۸ کیلومتری این شهر قراردارد همچنین مسافت طولانی و وضعیت جوی و منطقه ای آن منطقه به گونه ای می باشد که گردشگران نیازمند استراحت به صورت شبانه روزی در آن محل می باشند لذا شهرداری در راستای رفاه حال بیشتر گردشگران با انتقال برق به آن محل و نصب برج نوری روشنایی آن منطقه را تأمین نمود