شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آغاز عملیات مرمت سنگفرش و کف سازی کوچه مسلم بن عقیل واقع در بافت مجن

    به گزارش روابط عمومی :شهرداری مجن با همکاری اداره کل شهرسازی استان (ستاد باز آفرینی شهری )کار مرمت و کف سازی کوچه مسلم بن عقیل را آغاز نمود.

    پرویز محمد زمانی سرپرست شهرداری مجن  دراین باره گفت: شهرداری مجن در راستای زیباسازی بافت پلکانی همچنین به منظور رفاه حال شهروندان با همکاری ستاد بازآفرینی شهری کار کف سازی و مرمت سنگفرش کوچه مسلم بن عقیل را در دستور کار خود قرار داده است.

    سرپرست شهرداری افزود: اعتبار درنظر گرفته شده از محل ستاد باز آفرینی شهری بوده و حدود۸۳۰میلیون ریال می باشد و در حال حاضر کار تسطیح و آماده سازی بستر معبر به اتمام رسیده و انشا الله  عملیات سنگفرش آن نیز به زودی آغاز خواهد شد