شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

کاشت سرو های تزئینی در اطراف امام زاده ابراهیم ع و بلوار شهدا

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور زیباسازی مرکز شهر همچنین گسترش فضای سبز شهری  اقدام به خرید و کاشت تعدادی سرو تزئینی در اطراف امام زاده ابراهیم ع و بلوار شهدا نمود