شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

نشست مشورتی اعضای شورا به همراه سرپرست و کارکنان شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی: اولین نشست مشورتی اعضای شورای اسلامی شهر به سرپرست و کارکنان شهرداری در محل ساختمان شهرداری برگزار گردید.

    گفتنی است این نشست در راستای هم اندیشی و برنامه ریزی جهت پیشبرد برنامه های شهرداری برگزار گردید