شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پیام خداحافظی مهندس آقایی شهردار اسبق مجن

    به گزارش روابط عمومی : مهندس آقایی شهردار اسبق مجن پس از موافقت اعضای شورای این شهر با استعفای ایشان طی پیامی ضمن خداحافظی با مردم از همکاری مسئولین و مردم طی دوره تصدی وی تقدیر نمودند

    متن پیام بدین شرح است: