شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

مهندس آقایی شهردار مجن : احداث دیوار حفاظتی تقاطع کوچه منبع آب و خیابان آبشاردر آینده نزدیک احداث خواهد شد

    به گزارش روابط عمومی: مهندس آقایی شهردار مجن از احداث دیوار حفاظتی تقاطع کوچه منبع آب و خیابان آبشار ( قسمت شمالی آبشاری ولایت )خبر داد و گفت :بزودی عملیات احداث دیوار سنگی تقاطع کوچه منبع آب و خیابان آبشار توسط شهرداری انجام خواهد شد.

    وی افزود : اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات ستاد بحران تامین گردیده و موافقت نامه و مراحل قانونی آن نیز طی شده است.

    آقایی ادامه داد: این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه موجب زیباسازی محدوده بافت شهری می شود بلکه از سقوط ناگهانی وسایل نقلیه  به داخل بافت همچنین ریزش خاک آن محل جلوگیری می نماید

    شهردار مجن اعتبار در نظر گرفته شده در خصوص ساخت این دیوار را مبلغ یک میلیارد ریال اعلام نموده است.