شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

وقوع سیلاب در رودخانه های مجن

    به گزارش روابط عمومی : بر اثر بارش های متناوب دردو ،سه گذشته مردم مجن شاهد وقع سیلاب در رودخانه های این شهر بودند از آنجا که دو رودخانه پیشده و پیحصار از داخل شهر عبور می کنند و وقوع سیلاب در شب اتفاق افتاد ولی با هوشیاری و آماده باش بودن و حضور به موقع عوامل ستاد بحران شهرداری همچنین همراهی بسیاری از جوانان این شهر خوشبختانه خساراتی نداشت ، چراکه شهرداری قبل از وقوع سیلاب رودخانه های مذکور را لایروبی نموده بود