شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

خسارت بارندگی های اخیر به مردم شهر مجن

    به گزارش روابط عمومی : شدت گرفتن بارندگی های اخیر از دو روز گذشته تاکنون (در منطقه مجن)  ضمن خوشحالی مردم  این منطقه بابت رحمت الهی و بارش نزولات آسمانی ، متاسفانه شدت بارندگی موجب خسارت به برخی از منازل مسکونی بافت شده چرا که قسمت زیادی از این شهر را بافت تاریخی و با ارزش تشکیل داده و مصالح بکار برده در بافت مذکور از چوب و کاهگل  و سنگ می باشد که عوامل شهرداری با حضور در صحنه به یاری خسارت دیده ها شتافتند

    گفتنی است  شهرداری با تکمیل وضعیت خسارات و ارسال آن به نهاد ها و ادارات مربوطه شهرستان خواستار کمک به این عزیزان شدند