شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

بارش برف و طوفان در دور روز مانده به عید۹۸ خسارت زیادی به فضای شهر ی مجن وارد نموده است

    به گزارش روابط عمومی : در پی اعلام وضعیت آب و هوایی توسط سازمان هواشناسی کشور از دو روز گذشته هوای مجن طوفانی و همراه با بارش برف و کولاک بوده است

    گفتنی است بر اثر باد و طوفان شدید در این مدت برق شهری مجن خاموش بوده و تردد وسایل نقلیه درمسیر شاهرود مجن به کندی صورت می گرفت همچنین طوفان و کولاک باعث قطع و شکسته شدن بسیاری از درختان سطح شهر شده است