شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تکاپوی استقبال از بهار و آماده نمودن شهر توسط عوامل شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در تکاپوی استقبال از بهار طبیعت کار آماده سازی شهر نظیر کاشت گلهای بهاره ، نهال کاری ، رفتروب ، جمع آوری نخاله ها، رفع سد معابر ، جلوگیری  از حفاری های غیر مجاز وآذین بندی شهر و احداث سفر هفت سین و …. را آغاز نموده است.