شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

انجام تمرین عملیات واکنش سریع نیروهای آتشنشانی شهرداری مجن در مقابل حوادث

    به گزارش روابط عمومی : واحد آتش نشانی شهرداری مجن به منظور افزایش آمادگی جسمانی و عملیاتی نیروهای خود و در راستای امدادرسانی به شهروندان تمرین عملیاتی واکنش سریع در مقابل حوادث خصوصا اطفای حریق را انجام دادند

    گفتنی است این اقدام علاوه بر ایجاد افزایش آمادگی جسمانی و عملیاتی نیروها موجب بررسی عملیات اطفای حریق و امداد و نجات  همچنین ایجاد هماهنگی و ارتقای توان عملیاتی مامورین آتشنشانی شهرداری نیز خواهد شد