شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

وزش باد و کولاک شدید در مجن/همت نیروهای شهرداری در خدمترسانی به شهروندان در هوای کولاکی

    به گزارش روابط عمومی : در پی اعلام سازمان هوا شناسی طی چند روز گذشته مبنی بر ورود سامانه بارشی به کشور همراه با باد و کولاک و یخ بندان ،ستاد بحران زمستانه شهرداری مجن نیزدر حال آماده باش بوده و با وجود وزش باد شدیدو کولاک نیروهای این شهرداری در سطح شهر حضور داشته و اقدام به نمک پاشی و بازگشایی معابر می نمایند