شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با مباحث ایمنی و آتش نشانی برای دانش آموزان مجن
    به گزارش روابط عمومی : یک دوره آموزشی درخصوص آشنایی مقدماتی دانش آموزان با مباحث ایمنی و آتش نشانی ، توسط آتش نشانان شهرداری مجن در محل دبیرستان هدایت برگزار گردید.

    در این دوره آموزشی نیروهای آتش نشانی شهرداری  وظایف آتش نشانان ، چگونگی استفاده از خاموش کننده ها ، رعایت نکات ایمنی درمنزل و نحوه مواجهه افراد با حریق و حوادث  آشنا همچنین اطلاع رسانی فوری به مراکز اورژانس و آتش نشانی در دقایق اولیه حادثه را برای  دانش آموزان دبیرستان هدایت مجن بازگو نمودند.