شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شهردار مجن تعدادی جلد کتاب به کتابخانه شیخ مفید این شهر اهدا نمود

    به گزارش روابط عمومی، مهندس آقایی شهردار مجن در آیینی در راستای مشارکت در طرح اهدا کتاب به کتایخانه های عمومی  استان سمنان ، تعدادی جلد کتاب را به کتابخانه شیخ مفید این شهر اهدا نمود.

    مهندس آقایی در این باره گفت: در راستای کمک به فرهنگ احیای کتاب و کتابخوانی کتاب هایی اهدایی در زمینه های موضوعی مختلف از سوی شهرداری تهیه و به کتابخانه شیخ مفید این شهر اهدا گردید