شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

جلسه هم اندیشی در راستای جذب سرمایه در اجرای پروژه های گردشگری شهرداری

    به گزارش روابط عمومی :در راستای تبادل اطلاعات و  چگونگی توسعه بخش سرمایه گذاری و همفکری لازم در ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب سرمایه گذار  در پروژه های گردشگری مجن همچنین به منظور تسریع و تسهیل فرآیند امور سرمایه گذاری جلسه ای با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و مدیران شهرداری مجن در محل دفتر شهردار برگزار گردید

    گفتنی است در این جلسه موضوعاتی همچون تقویت حوزه سرمایه گذاری و ایجاد بستر لازم  جهت جذب سرمایه گذار و مشارکت با سرمایه گذاران  به منظور اجرای پروژه های گردشگری حوزه مدیریت شهری مجن بحث و بررسی گردید

    قابل ذکر است شورا و شهرداری درنظر دارند با سرمایه گذاری در حوزه گردشگری از طریق بخش خصوصی علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در شهر و موجب ایجاد اشتغال نیز گردند