شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شورای اسلامی شهر مجن خواستار جلوگیری از شکارهای ممنوعه در منطقه مجن شد

    به گزارش روابط عمومی : به دنبال حضور افراد غیر بومی و ایجاد شکار ممنوعه در مناطق تحت پوشش مجن شورای اسلامی شهر با پیگیری های بعمل آمده خواستار برخورد نهاد های مربوطه با این افراد شدند

    در جلسه ای که به همین منظور از سوی شورای اسلامی شهر برگزار گردید شورا از مسئولین محیط زیست و محیط بانی شهرستان خواست تا با این افراد برخورد نمایند

    گفتنی است با آغاز فصل سرما تعدادی افراد ناشناس با تفنگ های شکاری و بدون مجوز اقدام به شکار کبک و دیگر پرندگان در منطقه مجن می نمایند