شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پیگیری و بررسی مشکلات منابع طبیعی منطقه مجن از سوی شورای اسلامی شهر

    به گزارش روابط عمومی : با پیگیری های بعمل آمده از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص مشکلات مربوط به منابع طبیعی ،طی جلسه ای با حضور مسئولین اداره منابع طبیعی شهرستان در محل شورای اسلامی شهر موضوع فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت

    گفتنی است دراین جلسه موضوعاتی همچون مشکلات مربوط به زنبورداران مجن، اعطای تجهیزات اطفا حریق و همکاری با شهرداری در جلوگیری از بروز و خنثی نمودن حوادثی طبیعی مانند آتش سوزی و غیره ،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ آن همچنین مشکلات مربوط به دامداران مجن نیز بحث و بررسی گردید