شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آسفالت بلوار امام حسین (ع){اطراف پل سنگستان} مجن توسط شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در راستای رفاه حال شهروندان و به منظور اصلاح مسیر بلوار امام حسین (ع) (جنب پل سنگستان) اقدام به روسازی و پخش آسفالت نمود

    گفتنی است با توجه به اینکه که شهر مجن در منطق کوهستانی قرارداشته  لذا شهرداری به منظور سهولت در تردد وسایل نقلیه همچنین رفاه حل شهروندان، اطراف پل سنگستان را آسفالت نمود