شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

هرس زمستانه درختان واقع در بلوار شهدای مجن

    به گزارش روابط عمومی : عملیات هرس درختان بلوار شهدا مجن همچون سنوات گذشته به منظور افزایش تولید شاخه های جوان ،فرم دهی درختان و حذف شاخه های خشک آغاز شده است

    گفتنی است شهرداری هر ساله به منظور  زیباسازی منظر شهری ، تقویت شاخه درختان اقدام به هرس و فرم دهی درختان بلوار شهدا می نماید