شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آماده بوده وسایل ایاب و ذهاب در مجن جهت شرکت در مراسم استقبال از ریاست محترم جمهوری

    با عنایت به سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی و هیأت محترم دولت به شهرستان شاهرود و نظر به جایگاه والا و شایسته شما مردم شریف مجن جهت حضور در مراسم استقبال، وسیله ایاب و ذهاب  رفت و برگش تدارک دیده شده است.

    شهروندان  محترم مجن می توانند روز سه شنبه مورخ۹۷/۰۹/۱۳ رأس ساعت ۷ صبح با اتوبوس های تدارک دیده شده از مقابل امام زاده ابراهیم (ع)جهت شرکت در مراسم استفاده نمایند

    بر اساس آخرین گزارشها، دکتر روحانی و هیأت محترم دولت روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه مهمان مردم شهرستان شاهرود خواهند بود

    ستاد استقبال مردمی سفر ریاست جمهوری شهر مجن