شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

جلسه ارائه گزارش عملکرد شورا و شهردار مجن با مردم

    به گزارش روابط عمومی ؛ مدیران شهری مجن به منظور ارائه گزارش عملکرد ۱۵ ماهه شورای دوره پنجم  و بیان اقدامات شهرداری همچنین بررسی و رفع مسائل و مشکلات شهری نشست صمیمی با مردم این شهربرگزار نمودند

     گفتنی است این جلسه بعداظهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴با حضور جاج قاسم یوسفی رئیس شورا و دیگراعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس آقایی شهردار مجن ، کارکنان شهرداری و جمعی از شهروندان در مسجد امام حسین (ع)  برگزار گردید

    در ابتدای برنامه گزارش عملکرد ۱۵ ماهه شورای دوره پنجم  و شهرداری توسط رئیس و نائب رئیس شورا همراه شهردار مجن برای شهروندان بازگو گردید سپس مسائل و مشکلات شهروندان و تبیین حقوق شهروندی همچنین برنامه پرسش و پاسخ و پاسخگویی به مشکلات شهروندان نیز در دستور کار قرار گرفت.