شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تمرین آموزش های لازم جهت امداد و نجات از سوی آتش نشانان شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : به منظور آمادگی بیشتر تیم امداد و نجات و اطفاء حریق آتش نشانی شهرداری مجن و عکس العمل سریع آتش نشانان در هنگام بروز حادثه تمرینات یکروزه جهت انجام تکنیک های امدادی د درحضور شهردار از سوی نیروهای آتش نشانان اجرا شد.

    گفتنی است آتش نشانان در این دوره‎، تکنولوژی حریق،نحوه سریع اطفاء حریق با خاموش‌کننده های مختلف، آشنایی با لوله‌های پمپ، دستگاه‌های تنفسی، کمک‌های اولیه پزشکی  و و غیره را تمرین نمودند.