شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پلان هوایی مجن جهت پخش از شبکه دو در برنامه تلویزیونی شهر به شهر ضبط گردید

    به گزارش روابط عمومی : تصاویر  هوایی شهر مجن و نقاط گردشگری آن  به منظور پخش از شبکه  دوتوسط عوامل این شبکه ضبط گردید

    گفتنی است گروه تهیه کننده برنامه تلویزیونی شهر به شهر با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اقدام به تهیه برنامه مستند و معرفی شهر مجن نمودند و پس از پلان برداری از نقاط گردشگری این شهر و تکمیل مراحل آن از شبکه دو پخش خواهد شد