شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

لایروبی انهار ورودی شهر مجن

    به گزارش روابط عمومی :عملیات لاروبی انهار سطح شهر مجن همزمان با آغاز بارندگی فصلی در پاییز آغاز گردید

    مهندس آقایی شهردار مجن در این باره گفت :از آنجا که شهر مجن در منطقه کوهستانی قرار دارد لذا با توجه به شروع فصل پاییز و کاهش دما همچنین آغاز بارندگی های فصلی در نیمه دوم سال شهرداری  در راستای ترویج بهداشت عمومی و هدایت صحیح آبهای سطحی  همچنین جلوگیری از آبگرفتگی معابر، اقدام به تنظیف انهار ورودی شهر نمود.

    آقایی ادامه داد : پاکیزگی ،زیبایی و شادابی هر شهر موجب طراوت آن شهر می شود و این از وظایف ذاتی هر شهرداری می باشد چرا که ایجاد معابر زیبا و در خور شهروندان از سوی شهرداری موجب رضایتمندی آنان نیز خواهد شد و این یاری همشهریان را هم می طلبد که در تمیز نگه داشتن شهر خادمان خودرا در شهرداری یاری نمایند.

    وی افزود : عملیات لایروبی و نظافت دیگر انهار همچنین رودخانه های سطح شهر در دستور کار شهرداری قراردارد و به زودی انجام خواهد شد.