شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اتمام عملیات آماده سازی فضای داخلی کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن

    به گزارش روابط عمومی :کار آماده سازی فضای داخلی کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن که بر اساس استانداردهای لازم جهت مطالعه و…پیش بینی شده به مراحل پایانی خود نزدیک می شود  .

    کار اصلاح دکوراسیون و فضا سازی داخلی کتابخانه مذکور توسط نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان و همکاری شورای اسامی شهر و شهردار مجن به اتمام رسیده و به زودی مورد بهره برداری شهروندان محترم مجن قرار خواهد گرفت.