شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

بازدید سرزده مدیرکل دفترامور شهری و شوراهای استانداری سمنان از ساختمان و پروژه های شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : مهندس الماسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به صورت سرزده ، از ساختمان و پروژه های شهرداری بازدید بعمل آورده و با مهندس آقایی شهردار مجن دیدار نمودند.

    قابل ذکر است در این بازدید مهندس آقایی ضمن قدردانی از حضور ایشان در مجن ، از رهنمودهای مدیرکل دفتر امور شهری جهت رفع مشکلات و پیگیری امور شهرداری استفاده نمودند.

    گفتنی است مهندس الماسی پس از بازدید و دیدار با شهردار از اقدامات مدیریت شهری مجن در راستای خدمترسانی به شهروندان و اجرای پروژه های مختلف در شهر تقدیر و تشکر نمودند