شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آغاز عملیات سنگفرش کوچه بنی هاشم معروف به ابوالفضلی مجن

    به گزارش روابط عمومی : مجید آقایی شهردار مجن از آغاز عملیات سنگفرش  کوچه بنی هاشم ( ابوالفضلی ) مجن خبر داد و گفت: شهرداری به منظور حفظ منظر تاریخی، زیبا سازی سیمای شهر همچنین سهولت در تردد شهروندان محدوده بافت تاریخی اقدام به بهسازی وسنگفرش کوچه ابوالفضلی خواهدنمود

    آقایی ادامه داد: از آنجاکه در آستانه ماه محرم قرارداریم و این کوچه بین حسینیه پایین و حسینیه بالا واقع شده  لذاشهرداری در راستای سهولت در عبور و مرور عزاداران سید الشهدا  نیزآن را سنگفرش نموده و قبل از فرارسیدن ماه محرم به اتمام خواهد رسید