شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اجرای عملیات آسفالت منطقه چاله برج وبلوار کشاورز مجن

    به گزارش روابط عمومی : مهندس آقایی شهردار مجن از اجرای عملیات آسفالت منطقه چاله برج و بلوار کشاورز خبر داد و گفت : با توجه به اتمام عملیات زیر سازی و روسازی منطقه چاله برج در راستای بهبود درعبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر  همچنین مناسب سازی محیط شهری و افزایش رفاه حال شهروندان عملیات پخش آسفالت درمعابر منطقه چاله برج و بلوار کشاورز آغاز گردید

    آقایی ادامه داد : پس از اتمام عملیات پخش آسفالت در این منطقه ، معابری  که کار زیرسازی و روسازی آنها نیز به اتمام رسید آسفالت خواهد شد

    وی افزود : کسب رضایتمندی شهروندان سرمایه و تکیه‌گاهی برای شهرداری است و ما تلاش می‌کنیم تا با شناسایی بهتر نیازهای شهروندان و برنامه‌ریزی به موقع و صحیح برای رفع آن‌ها، احساس رضایت و رفاه آنان را افزایش دهیم.