شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تابلوی گردشگری سه راهی مجن -تاش -شاهرود نصب گردید

    به گزارش روابط عمومی :شهرداری مجن به منظور معرفی شهر و مناطق دیدنی با هدف جذب گردشگر اقدام به ساخت و نصب تابلوی راهنمای گردشگری در محل سه راهی مجن- تاش -شاهرود نمود

    گفتنی است این تابلو در ابعاد سه در شش با ۶ متر ارتفاع با همکاری شرکت قائم و عوامل شهرداری ساخته و در محل ورودی مجتمع خدمات رهای سه راهی مجن نصب گردید