شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پروژه هایی که یکی پس ازدیگری شروع میشود /آغاز عملیات جدولگذاری خیابان فروغی مجن

    به گزارش روابط عمومی ؛ شهرداری مجن پس از اتمام عملیات آماده سازی خیابان های شهرداری و بلوار کشاورز و… کار جدولگذاری خیابان فروغی را نیز آغاز نمود

    گفتنی است در این اقدام بیش از ۵۰ درصد خیابان فروغی جدولگذاری گردید و پس از عملیات جدولگذاری کار زیرسازی و آماده سازی آن نیز جهت پخش آسفالت و بهره برداری انجام خواهد شد