شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

خرید یک عدد ماسه شور ۱۲ متری توسط شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور  تولید بیشتر ماسه جهت استفاده مخاطبان تاسیسات شن و ماسه  اقدام به خرید یک عدد ماسه شور نمود که این دستگاه ماسه شوی در سنگ شکن شهرداری برای شستشوی ماسه طبیعی از مواد گل ولای زاید بکار می رود .

    گفتنی است شهرداری مجن به منظور نوسازی قطعات تولید شن و ماسه حدود ۷۰۰ میلیون ریال در آن محل هزینه نموده است.