شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

جمع آوری آسفالت های شکسته و فرسوده بلوار کشاورز مجن

    به گزارش روابط عمومی : پس از اتمام عملیات آماده سازی و تسطیح و زیرسازی منطقه چاله برج مجن از سوی عوامل شهرداری کار جمع آوری آسفالت های قدیمی و شکسته بلوار کشاورز نیز آغاز گردیددر این عملیات به کمک یک دستگاه لودر و کامیون های شهرداری قسمتی از آسفالت قدیمی بجای مانده  بلوار مذکور در حال جمع آوری می باشد

    گفتنی است مهندس آقایی شهردار مجن نیز با حضور در بلوار کشاورز ضمن مشاهده روند فعالیت ادوات شهرداری   از نزدیک ، دستور تسریع این عملیات را به منظور جمع آوری هرچه زودتر نخاله های بجای مانده و آماده شدن مسیر صادر نمود  تا موجبات رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد وسایل نقلیه نیز فراهم گردد