شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اتمام عملیات عمرانی احداث دیوار حائل منطقه سرپیر مجن

    به گزارش روابط عمومی : پس از طی عملیات عمرانی توسط عوامل شهرداری کار ساخت دیوار حائل و سنگی منطقه سر پیر مجن به اتمام رسید.

    گفتنی است با اتمام عملیات عمرانی احداث دیوار حائل ضلع شمالی بافت تاریخی کار بند کشی آن نیز آغاز گردید .