شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

ترمیم روشنایی پارک آبشار سوری از سوی شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور رفاه حال شهروندان و گردشگران همچنین ایجاد روشنایی مناسب در پارک آبشار سوری ، تعدادی از لامپ و حباب های شکسته شده واقع در پارک را تعویض و تعدای پرژکتور نیز جهت روشنایی بیشتر آن منطقه نصب نمود.