شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

روند پیشرفت عملیات عمرانی در بلوار کشاورز و منطقه چال برج مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در راستای زیباسازی معابر شهری همچنین رفاه حال شهروندان و جلوگیری از تصادفات احتمالی  عملیات جدولگذاری قسمت جنوبی بلوار کشاورز را شروع نموده و بزودی آن مسیر یک طرفه خواهد شد.

    مهندس آقایی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات زیرسازی ، جدولگذاری و تسطیح منطقه چاله برج و بلوار کشاورز تصریح نمودند: به زودی پخش آسفالت در آن منطقه انجام خواهد شد و مورد بهره برداری خواهد گرفت.