شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

ترویج فرهنگ درختکاری، حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری + تصویر

    فرهنگ نگهداری از فضای سبز : بیاییم ترویج فرهنگ درختکاری، حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری را به فرزندانمان بیاموزیم .

    آشنا نمودن کودکان با فضای سبز، محیط زیست شهری و رعایت بهداشت محیط زندگی همچنین آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی ایشان نسبت به نگهداری فضای سبز جهت داشتن شهر ایده آل در آینده  از نکاتی است که خانواده ها میباست به فرزندان خود بیاموزند.

    روابط عمومی شهرداری