شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

عملیات خاکبرداری ادامه دیوار حائل خیابان منتهی به آبشار

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در ادامه پروژه سنگفرش و ساخت دیوار حائل قسمت شمالی بافت و  خیابان منتهی به آبشار ، عملیات خاکبرداری انتهای مسیر رابا دو دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر  آغاز نمود که پس از خاکبرداری آن قسمت کار سنگفرش و اجرای دیوار حائل نیز ادامه خواهد داشت