شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تسهیلات نوروزی شهرداری مجن به مناسبت آغاز سال۱۳۹۷

    تسهیلات نوروزی شهرداری مجن به مناسبت آغاز سال۱۳۹۷ به روایت تصویر

     

     

    Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 روی-جلد-تسهیلات-نوروزی