شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آماده سازی شهر مجن توسط شهرداری در آستانه سال نو

    به گزارش روابط عمومی :شهرداری مجن در آستانه سال نو به کمک اکیپ های مختلف در تکاپوی استقبال از بهار می باشد به همین منظور جهت زیبا سازی و آماده سازی شهر مجن اقدام به رنگ آمیزی ، کاشت گل های بهاری ، نصب المان مختلف وبرن های خیر مقدم نوروزی و لکه گیری و آسفالت و زیباسازی و پاکسازی شهر و …..می باشد

    تصاویر ذیل گویای این مطلب است:

    المان1 زیبا سازی1